Holder seg frisk med metadon

Rusmisbrukere som er gått over på metadon og Subutex er betydelig mindre syke. Også antall overdoser har falt kraftig.

  • Helene Skjeggestad
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over 11 år gammel

— Dette er en gladmelding som viser at legemiddelassistert rehabilitering (LAR) nytter. Vi ser en stor reduksjon i de mest alvorlige sykdommene når pasientene er i behandling, sier allmennlege Ivar Skeie, stipendiat ved Senter for rus- og avhengighetsforskning (Seraf) ved UiO.

En forskningsgruppe har sett på forekomsten av alvorlig kroppslig sykdom hos 200 norske LAR-pasienter før, under og etter behandling. Skeie er en av forskerne bak en ny forskningsrapport.

Risikabelt å slutte

Hovedfunnene i rapporten er:

Akutte rusrelaterte sykdomstilfeller ble redusert med 76 prosent under behandling, sammenlignet med før behandling.

Blant disse er overdoser redusert med 64 prosent.

Komplikasjoner (i hovedsak bakterielle infeksjoner) i forbindelse med sprøytebruk redusert med 83 prosent.

Av de 25 prosent pasientene som ruset seg mest opplevde 72 prosent reduksjon.

LAR har vært omdiskutert siden det ble innført, særlig blant dem som sverger til medikamentfri rehabilitering. Når man nå planlegger en ny narkotikamelding i løpet av året skal denne typen rehabilitering igjen diskuteres, spesielt siden Stoltenberg-utvalget foreslår å utvide tilbudet til også å gjelde behandling med heroin.

- Livslang behandling

– Dataene viser at brukere under LAR-behandling holder seg friskere enn før de går inn i systemet. De som avbryter behandlingen, får derimot en femdobling av rusrelaterte sykdomstilfeller i tiden etter behandling sammenlignet med tiden i behandling, sier Ivar Skeie.

De fleste som starter LAR, har prøvd annen behandling tidligere, uten å oppnå rusfrihet.

- Det er viktig at man i utgangspunktet ikke ser på LAR som et tidsavgrenset tiltak, men tvert om som en langvarig og kanskje livslang behandling. I tillegg bør LAR-systemet se det som en viktig oppgave å holde pasienter i behandling når de først har startet, også dem som ikke oppnår stabil rusfrihet, sier Skeie.

Lise Aasmundstad var rusmisbruker i 20 år før hun som én av de første i Norge fikk legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i 1998. Hun byttet heroin med metadon.

- Kan ikke sammenlignes

— Metadonen har gitt meg forutsetning til å leve som et normalt menneske, sier hun.

Nå driver hun firma som tilbyr kurs til rusfeltet.

— Forskjellen mellom livet før metadon og livet etter kan ikke sammenlignes. Den fysiske helsen blir bedre fordi man endrer livsstil og slipper sprøytebruk. I tillegg er selvfølgelig livet på kjøret svært hardt for kroppen. Med regelmessig oppfølging og metadon fikk jeg balansen tilbake og kunne begynne å fokusere på den omfattende og helt nødvendige endringsprosessen.

Publisert: