• REAGERER: Venstrepolitker Erlend Horn vil endre reglene for statsstøtten til gatemagasinene. FOTO: ARKIV

Slår ring rundt «Megafon»

Venstre reagerer på at gatemagasinet Megafon mister den statlige støtten. Nå ønsker de en revidering av regelverket.