Brann på Damsgård

...men den begrenset seg til en blomsterpotte