• (1/2)
    HEVING: Politiet arbeider i dag med å heve flere bilvrak fra sjøbunnen under Hagelsundbrua i Nordhordland. Vrakene ble oppdaget ved en tilfeldighet. FOTO: ERLEND SPURKELAND

Lette etter person, fant ni bilvrak

Politiet lette etter en savnet person med miniubåt. Da dukket bilvrakene opp på havets bunn.