Frp reddet bompengepakken

Med stemmene fra Frp har fylkestinget nettopp vedtatt å øke bompengesatsene i Bergen fra 15 til 25 kroner. 

ØKER PRISEN: Bompengesatsene i Bergen økes fra 15 til 25 kroner, med støtte fra Frp. ARKIVFOTO: MARTIN EILERTSEN

Gunnar Wiederstrøm

Det gikksom forventet i fylkestinget. Frp, Høyre og KrF sikret flertall forbompengepakken med knappes mulig margin.

Bompengemotstander Frp stemtesubsidiært for bompengepakken som hvert år vil koste de som passererbompengeringen 600 millioner kroner. Det sved for Frps Terje Søviknes.

— Vi tar ansvar

— Vi gjørdette for å ta et ansvar foratvi fårflertall for en pakke somdenne regionen trenger.

Ifylkestinget stemte opposisjonen samlet mot forslaget.Ap, Sp, SV, Venstreog Miljøpartiet De Grønne ville alle ha en eller annen form for rushtidsavgift.

Lengst gikkDeGrønne, som menteruhstidavgiftenburdeligge på 100 kroner, mens Ap og Sp hadde foreslått 40 kroner.

Bybane eller tunnel?

Den andrestore uenigheten gikk på Skansetunnelen. Flertallet ville sette av 700millioner kroner til denne, mens mindretallet heller ville bruke pengene til åbygge bybane til Åsane.

Med detnyevedtaket ligger det an til følgende bompengeordning.

Inntekter:

 • Fra1.1.2013 øker bompengene fra fra 15 til 25 kronerfor liten bil.Bompeinnkrevingen skal skjetil og med 2025.
 • Fylkesvegmidler:2 mrd. kr.
 • Belønningsmidlerfra staten 300 mill. kr.
 • Garantifylkeskommunen 200 mill. kr.
  Utgifter:
 • SluttfinansiereBybanen til Lagunen og 2. byggetrinn i Ringvei vest
 • ByggeBybanen Lagunen-Flesland.
 • Byggenytt depot for Bybanen på Kokstad.
 • Bygge nyveg til Hjellestad.
 • Bygge nyeveg til Totland.
 • DelfinansiereSkansetunnelen (700 mill. kr.).
 • Bygge uthele hovednettet for sykkelveier i Bergen.
 • Kollektiv-og miljøpakke.