• MEDHOLD: Forsvarer Rolv Knudsen registrerer at han har fått medhold i at 19-åringen ikke fortjener 21 års fengsel. Til venstre aktor, statsadvokat Gert Johan Kjelby. FOTO: PAUL SIGVE AMUNDSEN

- Jeg syns vi fikk godt medhold av retten

Forsvareren fornøyd med at 19-åringen ikke fikk lovens strengeste straff.