• UTFOR HER: Politiet mener bilen med toåringen i rygget i sjøen ved den gule pullerten (markert med rød ring). Inntil metallskinnene der lå en trosse som kan ha vært en medvirkende årsak til at bilen gikk utfor. - Trossen ble en liten rampe, sier etterforskningsleder Kjell Idar Vangberg. FOTO: Paul Sigve Amundsen

Sjekker sikringen av kaien

En trosse på kaikanten i Bjørsvik er ett av elementene i politiets etterforskning.