Røykutvikling i barnehage

Bakarvågen barnehage i Florvåg på Askøy ble fylt av røyk mandag kveld.