For lite regn i Smålungeren

Smålungeren er irrgrønn, og det ser flott ut. Men dessverre er det ikke friskt brevann, men en grønn algesuppe. Det frister ikke å ta seg et bad her.