Kun to søkere til juss-toppstilling

De to som vil bli førstestatsadvokat er Randi L. Gabrielsen (64) og Eirik Stolt-Nielsen (45), begge med erfaring fra både politi og statsadvokat i Hordaland. Stillingen er ledig fra nyttår.