UiB best i Norge

...i hvert fall så lenge det varer.