12 rumenere tatt for tyveriraid

Knyttet til seks nattlige villainnbrudd og flere tyverier i Hordaland og Sogn og Fjordane. Mistenkt også for raid flere andre steder i Sør-Norge.