- Vil flytte Kystvakten fra Haakonsvern

Forsvarsledelsen vil flytte store deler av Kystvakten til Sortland.