• IKKE HØRT: Det er tydelig at ønsket ikke er oppfylt og det deles nok ut mye bøter i disse gatene her, sier Knut Erik Erstad som tok bildet. FOTO: KNUT ERIK ERSTAD

P-bønnen de nektet å høre på