• Mor blir eldre: Gjennomsnittsalderen for førstegangsfødende kvinner har økt fra 26,5 år til 28,5 år de siste ti årene. Arkivfoto: Rune Sævig FOTO: Bergens Tidende

Risikabelt å vente med barnefødslene

Allerede når kvinner passerer 30 år øker risikoen for å miste barnet eller føde for tidlig.