• 20131125_165939.jpg FOTO: Lars Kristian Reknes

Brannutrykning til Fjellsiden

Det var falsk alarm da store brannmannskaper rykket ut til Tordenskjolds gate mandag.