- Jo, støttenivået skal ned

Selv Orkla som har 3,3 milliarder kroner i overskudd, må ha 100 millioner i statlig støtte over landbruksbudsjettet. Det er behov for en gjennomgang, mener landbruksminister Sylvi Listhaug.