• KAN BLI KJAPPERE: Når legene på Haukeland opererer inn ny hofteprotese, blir pasientene liggende i snitt nær syv dager på sykehuset. I Drammen kommer de ut etter tre dager.

Store forskjeller i effektiviteten på norske sykehus

Skal du ha ny hofte blir du liggende elleve dager i Lærdal, men bare tre dager i Drammen.