Bilen full av sprit og røyk

Den polske sjåføren stoppet for en politikontroll. Bilen var full smuglergods.