Ordfører ba om unnskyldning

Innrømmer å opptrådt uakseptabelt.