Bakke utnevnt til beskytter

Ordfører Gunnar Bakke blir øverste beskytter for alle gatemagasiner i verden.