• DEN HARDE KJERNE: I den innerste sirkelen er de harde kriminelle, mens det ytterste feltet inneholder vanlige, lovlydige folk. Mellom dem ligger faresonen, forklarer Visnes. Kunsten er å sørge for at risikogruppene trekker ut mot de lovlydige, og ikke inn i «skurkesirkelen». FOTO: RUNE MEYER BERENTSEN

Den farlige sirkelen