• HELLER RINGERIKSBANEN: Deler av intercity-satsingen på Østlandet må ofres til fordel for ny Ringeriksbane her vist med bro over Kroksund.

Krever mer av jernbanepotten

Bergensbanens støttespillere krever milliarder fra intercitysatsingen på Østlandet.