Militærøvelse i Bergen sentrum

Bergenserne forstyrres av fem helikoptre som sirkler rundt sentrum uten lys.