Åtte glass og fulle seil

På tokt med «Statsraad Lehmkuhl».