Vegval for Vestlandet

Tunnelar er lange og bruer velvaksne når vegfolka brukar fargestiftar og teiknar framtidsløype for E39 Kyststamvegen.