I fengsel etter meldekort-svindel

Bergensmann i 50-årene må bak murene etter å ha fått 215.630 kroner i dagpenger og ferietillegg - mens han oppholdt seg i utlandet.