Leteaksjon etter skadet mann

Funnet etter to netter ute.