• ULOVLIG: Denne sjøauren ble fanget i et ulovlig garn i Masfjorden i påsken. Det kunne gitt en klekkelig bot, om eieren av garnet hadde blitt funnet. FOTO: Terje Haugland/Statens naturoppsyn (SNO)

19 ulovlige garn funnet i Hordaland