Ulykke på fylkesvei 7

Bil havnet i fjellveggen ved Tokagjelet.