Beboerne har hele tiden vært villige til å betale 1,5 millioner kroner fra egen lomme for å sikre den svært rasfarlige skråningen bak de tre blokkene i Kristian Bings vei.

— Vi har ulykken på Hatlestad i bakhodet, sier Kristian M. Clausen Jeeves, styreformann i sameiet Minde Terrasse.

Grunneiers ansvar

Ulykken på Hatlestad i Fana i 2005 førte til tap av tre menneskeliv. Etter ulykken startet Bergen kommune en kartlegging av rasfarlige områder i byen. I fjor ble deler av Løvstakksiden utpekt som et risikoområde.

— Vi sender alltid ut brev til husstandene om hva vi har funnet, men det er beboerne selv som har ansvaret for å sikre egen eiendom. Man kan søke om økonomisk støtte til sikringstiltak, sier geolog og overingeniør i Bergen kommune, Liv Senneset.

Beboerne på Minde Terrasse hyret inn konsulentfirmaet Sweco for å få svar på hvor mye det ville koste å sikre området. Kostnaden beløper seg til rundt 1,5 millioner kroner.

— Vi står i fare for å få store steinblokker gjennom husveggen, hvis vi ikke sikrer den bratte skråningen. Derfor har vi bestemt oss for å sette i gang arbeidet så fort som mulig. Spørsmålet er om det er vi, eller Bergen kommune som skal ta regningen, sier styreformann Jeeves.

Bygger tursti i rasområde

Bergen kommune har planer om å fullføre turstien «Løvstien» rett bak bebyggelsen i Grønnestølen, midt i det rasfarlige området.

— Vi frykter vi kaster bort 1,5 millioner kroner av våre egne penger, hvis kommunen uansett må sikre bebyggelsen mot ras når Løvstien gjøres ferdig, sier Jeeves.

Løvstien skal etter planen bli den nye Fjellveien. Den flotte turstien vil strekke seg fem kilometer langs Løvstakken fra Melkeplassen til Kråkenes. Den siste etappen fra Grønlien til Grønnestølen er den mest krevende å bygge, blant annet på grunn av stor rasfare for bolighusene nedenfor stien.

Det kan koste Bergen kommune flere millioner kroner å sikre hele området mot ras.

— Det er for tidlig å si noe om rassikring fra vår side knyttet til bygging av siste etappe for Løvstien. Vi starter prosjektering først til neste år, slik at arbeidet med bygging av siste etappe planlegges å starte i 2016, sier Rune Hesjedal, seksjonsleder hos Grønn etat i Bergen kommune.

- Må vente på utredning

— Bør beboerne vente med rassikring, hvis kommunen uansett må gjøre dette?

— Vår utredning knyttet til siste fase av Løvstien er som sagt ikke startet opp, følgelig er det for tidlig for oss å si noe om selve veien vil medføre økt risiko, sier han.

Beboerne i Grønnestølen er ikke i tvil om at skråningen må rassikres hvis den siste delen av turstien bygges.

— Turstien skal gå rett opp i lien her, sier Jeeves.

I rapporten fra Sweco avdekkes det en rekke usikrede kampesteiner i det bratte terrenget over Minde Terrasse.

— Noe må uansett gjøres. Vi håper på en rask avklaring fra kommunen, slik at sikringsarbeidet kan komme i gang så fort som mulig, sier Jeeves.

- Tør dere å vente på kommunen?

— Egentlig ikke. Men det burde ikke være tvil om at området der den planlagte turstien skal gå, er rasutsatt. Vi håper vi kan samarbeide med kommunen om prosjektet, sier Jeeves.