En rundkjøring. En rasteplass. En enkel bussterminal. Flate, store marker. Noen få bolighus og gårder. Og en kafé.

Det er det som finnes på Bu i dag. Men får enkelte politikere viljen sin, er det dette som blir kommunesenteret i den nye Hardangerbru-kommunen, som kommunestyrene i Granvin, Ulvik, Ullensvang og Eidfjord har vedtatt å utrede.

- Her i Bu er vi vant med å være en utkant i kommunen. Nå er vi plutselig i ferd med å bli et midtpunkt, sier Astrid Røte.Hun har tatt konsekvensen av at alle veier i indre Hardanger nå møtes på Bu. I sommer åpnet hun Bu Kafé i det tradisjonsrike tunet like ved rasteplassen. Tidligere var det campingplass her, men det ble vanskelig etter brobyggingen.

Hardangers Brasília

- Det ble for mye trafikkstøy for campingturistene. Så da måtte vi omstille oss. Heldigvis har det vært mange gjester på kafeen disse sommermånedene. Både lokalbefolkningen og turistene har kommet hit, forteller hun.

kart.JPG

Fra Bu er det nå mellom 10 og 30 minutters kjøring til hvert av de fire omkringliggende kommunesentrene. Derfor har den lille bygden blitt lansert som en mulig kompromissløsning når rådhuset for den nye storkommunen skal plasseres, som et slags hardangersk Brasília.- Bu ligger midt i løypen, som det geografiske midtpunktet i kommunen, sa Ingrid Sæbø, heradsstyremedlem for Sp i Granvin, men opprinnelig fra Eidfjord, til Avisa Hordaland i juli.

Dermed var debatten i gang.

Skepsis til nytt rådhus

Men både Røte og andre vi treffer i Bu har litt vanskelig for å se for seg et rådhus som nærmeste nabo til kafeen.

- Hva skal de gjøre med flotte kommunehusene som finnes i bygdene i dag, da? Vi trenger ikke bygge nytt, men kan bruke et som står der allerede, mener Manuela Bjotveit.

Anved Johan Tveit, ordfører i Eidfjord, sier at han på dette stadiet av prosessen vil være åpen for alle løsninger, også et helt nytt kommunesenter.

- Men i alle kommunene er vi opptatt av at de eksisterende bygdesentrene skal være levedyktige. Da kan det kanskje være en løsning at ikke hele administrasjonen blir samlet i et bygg, men at vi sprer litt rundt, sier han.

Solfrid Borge, ordfører i Ullensvang, sier derimot tvert nei til nytt kommunesenter på Bu.

- Vi har da nok av kommunehus rundt omkring. Men det er altfor tidlig å si hvor kommunesenteret skal være. Dette er en prosess, vi er så vidt i gang, sier hun.

Lag ditt kommunekart

Kamp om hvor kommunesenteret skal være, er et av stridspunktene som kan stikke kjepper i hjulene for sammenslåingene som regjeringen ønsker seg. Alle kommuner i Norge er bedt om å utrede hvilke nabokommuner de kunne tenke seg å slå seg sammen med.

Mange av de eksisterende kommunesentrene vil ligge usentralt for deler av de nye kommunene. Dessuten skal man bli enige om hvor rådhuset skal ligge. Et rådhus betyr arbeidsplasser og liv i bygden. Desentraliserte løsninger har tidligere vist seg å være vanskelig å opprettholde.

BT starter i dag en serie om fremtidens kommunestruktur. BT-abonnenter kan lese mye mer om temaet, enten på papir eller ved å logge seg inn på bt.no.

Alle kan lage sine egne kommunekart på BTs interaktive kommunebygger. Der står du overfor noen av de samme dilemmaene som norske kommuner og samfunnsplanleleggere gjør når de skal planlegge fremtidens kommune-Norge.