• LOVER IKKE NY TRASÉ: - Man kan godt være skeptisk til hva som har skjedde i Myklebustdalen, men vi må også se på det overordnede bildet. Vi har kommet bakpå i bygging av kraftlinjen og har strømmangei i Midt-Norge, sier statsminister Erna Solberg. FOTO: Paal Audestad

Erna gir lite håp om å fjerne mastene