• SKIPSVRAK: Dette er en skuteside på Vågens bunn. Marinarkeologene håper å finne flere vrakrester de neste ukene. Bilde fra Stiftelsen Bergen Sjørfartsmuseum.

Mystisk skipsvrak funnet i Vågen

Graving i bunnen av Vågen utenfor Bryggen har avdekket et mystisk skipsvrak og en rekke andre interessante gjenstander.