Seier til piratene

Lagmannsretten avviser anke i Telenor-saken.