Gir råd uten utdanning

Halvparten av saksbehandlerne som skal gi økonomiske råd til sosialhjelpsmottakerne i Os, mangler relevant utdanning.