Katt meiet ned og forlatt

For andre gang på kort tid har noen kjørt i hjel en katt i nabolaget på Sotra og latt den ligge igjen i grøften.