• FLINKEST I LANDET: Forskerne har ikke klart å forklare hvorfor elevene i Sogn og Fjordane gjør det så bra. Her synger elever ved Sunde skule i Førde på festforestillingen for grunnlovsjubileet. Bak fra venstre: Theodor Hatlevik Bruland, Nathalie Breidvik Nydal. Neste rekke: Frida Kusslid Skilbrei, Mikal Kalstad, Kristian Hagen Nielsen. Foto: Marita Aarekol

- Mye å lære av skolen i Sogn og Fjordane

Skoleresultatene i Sogn og Fjordane er et godt argument for å holde på små skoler og distriktshøyskoler, mener Anne Tingelstad Wøien (Sp).