Hordaland får nemlig høyest investeringsramme til fylkesveier neste år, på 248 millioner kroner. Det kommer frem i regjeringens forslag til statsbudsjett, som legges frem onsdag.

- Det er veldig positivt, og betyr at vi får en økning på rundt 100 millioner kroner i forhold til tidligere, sier fylkesordfører Tom-Christer Nilsen (H) — og slipper fra seg et litt dempet «juhuu!».

FORNØYD: Tom-Christer Nilsen (H)

For det er ikke slik at Hordaland får pengene, snarere at fylket får lov til å låne dem rentefritt.

- Det betyr at vi må ha råd til å betale avdragene. Men jeg regner likevel med at vi vil benytte oss av hele potten, sier Nilsen.

Mye å ta fatt i

Etter at staten overførte en rekke veier til fylkene i 2010, er det fremkommet et stort vedlikeholdsetterslep. Statens vegvesen sin kartlegging viser at behovet ligger mellom 45 og 75 milliarder kroner på landsbasis.

Med dagens tempo kan det ta 20-30 år å få gjennomført.

- Fylkesveinettet har stort behov for vedlikehold og oppgradering. Regjeringen vil gi fylkene større handlingsrom til å fremskynde viktige tiltak, og gjør tre milliarder kroner tilgjengelig gjennom den såkalte rentekompensasjonsordningen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Ordningen har hittil hatt en årlig investeringsramme på to milliarder kroner. Nå vil regjeringen øke den med én milliard.

- Denne ordningen foreslo de rødgrønne å avvikle i sitt budsjettforslag for 2014. Vi videreførte den, og for 2015 øker vi den med 50 prosent, sier Solvik-Olsen.

Men for regjeringen blir det en utgift på 225 millioner kroner i rentekompensasjon neste år, som er omtrent det samme som i år. Det skyldes at renten er blitt lavere.

Får mest av alle

I tillegg endrer regjeringen fordelingsnøkkelen for tildeling av midler til fylkesveiene. Den skal nå bestå halvt av fylkets innbyggertall og halvt av antall veikilometer i fylket. Det gjør at Hordaland kommer bra ut, som et folkerikt fylke med stort veinett.

- Vi er landets tredje største fylke i folketall, men får mest av alle. Det må vi være glade for, sier Nilsen.De eneste andre fylkene som får en ramme på over 200 millioner kroner, er Akershus, Rogaland og Nordland. Oslo og Sør-Trøndelag må nøye seg med 196 og 190 millioner kroner.

Sogn og Fjordane scorer høyt på veilengde, men må nøye seg med under halvparten av investeringsrammen til Hordaland — nemlig 117 millioner kroner.

Hordaland fylkeskommune kunne fredag ikke si nøyaktig hvilke prosjekter som vil bli prioritert i den økte fylkesveipotten. Utbedringer på Voss ligger bra an, men det som er sikkert er at det blir langt mer ny asfalt neste år.

Kan gå til sykkel og kollektiv

- Jeg må være litt forsiktig med å love penger til konkrete prosjekter. Men det er ingen tvil om at vi har et betydelig etterslep i form av gamle synder. Vi har klart å stoppe forfallet, men har fortsatt et etterslep. Derfor blir det i hovedsak vedlikehold, sier Nilsen.

Ordningen gjelder for alle transporttiltak, noe som betyr at den kan brukes til kollektivtiltak i form av bussterminaler og lignende, eller til sykkelveier.

-  Vi skal sette oss ned og se nøye på hvilke tiltak som er viktigst, lover fylkesordføreren.