• Hvis vi ikke får til en avtale som er god nok for Fisketorget, vil merkevaren bli liggende hos oss, sier Fisketorget i Bergen AS

Fisketorget i Bergen AS (FIBAS) og Bergen Kommune krangler fremdeles om hvem som har rett til å eie varemerket Fisketorget. Bergens Tidende skrev om krangelen første gang 7. mars i år. Daværende næringsbyråd Gunnar Bakke mente varemerket tilhørte Bergen kommune, selv om Fisketorget i Bergen AS registrerte varemerket på seg allerede i begynnelsen av desember 2012.

— Fisketorget i Bergen AS sitter på merkevaren «Fisketorget Bergen anno 1276». Det er vi som har registrert dette lovlig og det er vi som ønsker å forvalte merkevaren, sier daglig leder Bent Unneland, som etablerte Fisketorget i Bergen AS sammen med torghandlerne i Bergen i 2011.

- Beste til å forvalte

Unneland og torghandlerne har hele tiden sagt at kommunen kan overta eierskapet til varemerket mot at de får en lisensavtale der de kan forvalte merkevaren.

— Vi tror vi er de beste til å forvalte dette, og er opptatt av at forvaltningen av merkevaren blir gjort riktig og at midlene tilbakeføres til Fisketorget, sier Unneland.

Men Bergen kommune ville ikke gå med på dette. Kommunen og driftsselskapet Totalreform er klar på at eierskapet til merkevaren skal ligge hos kommunen og at den skal lisensieres ut til Totalreform.

— Er det rett at et driftsselskap fra Oslo skal forvalte Fisketorget i Bergen? Vi stiller et stort spørsmålstegn ved dette og det må vi få lov til, sier Unneland.

Kan ende i retten

Totalreform har hatt den løpende dialogen med Fisketorget i Bergen AS. De har nå hyret inn advokat for å få avklart rettighetene.

— Vi har allerede hatt noen runder med Fisketorget i Bergen AS. Vi hadde håpet på minnelig løsning, men vi har ikke lykkes så langt, sier administrerende direktør i Totalreform, Anders Bjerke.

— Det er ikke Fisketorget i Bergen AS som er vanskelig her. Hvis vi ikke får til en avtale som er god nok for Fisketorget, vil merkevaren bli liggende hos Fisketorget i Bergen AS. Vi har lagt ned så mye arbeid i dette og det må være riktig for alle parter, svarer Unneland.

Bjerke tror det blir noen runder til, før saken eventuelt ender i retten.

— Akkurat nå søker vi bistand fra vår advokat for å argumentere mer juridisk rundt vårt syn. Hvis vi ikke lykkes med det, må vi vurdere om vi kan vinne saken i retten. Mener vi at vi har en god sak, kommer vi til å gå rettens vei, sier Bjerke og legger til:

— Vi har en plikt til å levere profilmanualen inkludert denne logoen til Bergen kommune ved kontraktens utløp.

— Vi har fått henvendelse fra advokat og vi har svart rettmessig. Det blir ikke Fisketorget i Bergen AS som tar dette til retten. Dette varemerket er lovlig forankret hos oss, svarer Unneland.

Ingen produkter til sommeren

Dermed ser det heller ikke ut til at det blir salg av diverse suvenirartikler med logoen «Fisketorget i Bergen anno 1276» nå til sommeren.

— Vi må først få varemerket dit det hører hjemme, nemlig hos kommune. Deretter må kommunen gi oss muligheten til å selge produkter med Fisketorget-logo på. Slik det ser ut nå, tviler jeg på at det blir noen produkter til sommeren.

Men Fisketorget i Bergen AS håper å kunne dra nytte av logoen.

— Vi har store planer for varemerket. Men hva det er kan vi ikke gå ut med nå, sier Unneland.

Denne uken ble det også kjent at Unneland sa opp sin stilling som Torgsjef. Men det ble klart allerede i begynnelsen av mars at driftsselskapet hadde sagt opp avtalen med Unneland.

— Jeg har jobbet med Fisketorget siden 2009. Avtalen med Totalreform går ut nå til sommeren og jeg har valgt å ikke fornye den. Etter oppsigelsestidens utløp 31.12 2014 skal jeg konsentrere meg om Fisketorget i Bergen AS, sier Unneland.