Flere tar medisinsk abort

Tre av fire selvbestemte aborter foregår nå ved medikamentell behandling.