Dette er strakstiltakene for E16

Med 21 ulike tiltak skal Statens vegvesen alt fra neste år gjøre E16 mellom Vaksdal og Bergen tryggere, men midtdeler ligger langt frem i tid.

Publisert Publisert

SIKRER VEIEN: Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa og regionvegsjef Helge Eidsnes la onsdag frem strakstiltakene for å redusere ulykker på E16. Foto: GUNNAR WIEDERSTRØM

kombokrasj.jpg

iconDenne artikkelen er over åtte år gammel

På en pressekonferanse på Camillas Kro på Dale i dag morges, presenterte regionvegsjef Helge Eidsnes tiltakspakken som en arbeidsgruppe i Vegvesenet ha utarbeidet den siste måneden.

— Vi ikke bare presenterer en tiltakspakke, vi lover også å gjennomføre tiltakene i løpet av neste år, sier Eidsnes.

Blant tiltakene som skal gjennomføres:

  • Kalking av tunnelene. 15 kilometer tunnel skal kalkes mellom Bergen og Voss.
  • Rumlefelt mellom veibanene og i kantlinjene. 25 kilometer med rumlefelt skal lages.
  • Stopplommer. 15 til 20 stopplommer skal lages. Dette er steder du kan kjøre ut og slippe andre forbi.
  • Skilting av spesielt overvåkede trafikkstrekninger .
  • Elektroniske fartstavler.
  • Forsterket vintervedlikehold.
  • Terrenget på siden av veien skal utbedres.
  • Redusert fart i to områder mellom Trengereid og Vaksdal.
  • Ti kurver på veien skal utbedres.
  • Belysning mellom tunneler, der avstanden er mindre enn en kilometer mellom tunnelene.

Her kan du lesehele pressemeldingen om tiltakene (pdf).

Så mye koster det

— Gruppen har arbeidet på helt fritt grunnlag. Den har skullet foreslå tiltak som kan gjennomføres innen kort tid og som ikke krever omfattende og tidkrevende planlegging. Alt gruppen foreslår blir gjennomført, og det skal gjøres innen utgangen av neste år, lover Eidsnes.

Tiltakspakken fra vegvesenet koster 22 millioner kroner, og pengene har Eidsnes funnet på eget budsjett.

— Disse tiltakene henter vi penger til gjennom omdisponeringer på vårt budsjett. Vi får ingen tilleggsbevilgning for å få dette til, sier han.

For å legge midtdelere langs vegstrekningen, har Eidsnes derimot behov for svært store tilleggsbevilgninger. Midtdelere er det mest effektive tiltaket for å få ned møteulykker. Langs dagens trase mellom Bergen og Voss er det ikke plass til midtdelere, til det er vegen for smal.

— Veien går langs fjorden eller elven eller i tunnel. Det er ikke plass til å utvide veibanen uten å legge veien i ny trase over store deler av strekningen, sier Eidsnes.

Roser arbeidsgruppen

— Arbeidsgruppen har gjort et veldig godt arbeid. Jeg er svært fornøyd med at tiltakene skal gjennomføres i løpet av neste år og regner med at de vil bidra til å få ned antallet alvorlige ulykker på veien mellom Bergen og Voss, sier statsråd Magnhild Meltveit Kleppa til bt.no.

Kleppa sier dette er helt i tråd med tiltakene i statsbudsjettet. - Det er en økning på 200 millioner kroner i statsbudsjettet for 2012 til slikt arbeid. Det er svært gledelig at det kan komme til praktisk nytte på denne strekningen, sier samferdselsministeren.

Dødsvei

E16 mellom Bergen og Voss er en av de mest ulykkesutsatte vegstrekningene i landet. Hittil i år er syv personer drept i trafikkulykker langs vegen, den siste skjedde 6. november da en 81 år gammel mann kjørte av vegbanen like før Væletunnelen.

Les også

[No available link text]

Les også

[No available link text]

Stamvegen Bergen-Voss åpnet i desember 1991, og veien ble ganske rask omtalt som dødsveien på grunn av mange alvorlige ulykker. De første fem årene var det hele 19 dødsulykker, med i alt 22 døde og 32 skadde. I de nesten 20 årene som har gått siden veistrekningen sto ferdig har 46 personer mistet livet i trafikkulykker på E16 mellom Vågsbotn og Voss.

Hva mener du om tiltakene?

Publisert