Tyskere prøver å smugle med seg brennevin i hermetikkbokser på fisketuren til Norge

Slangeskinn, bjørnetenner, sexdukker, kniver, batonger, macheter og slåsshansker er også på Tollvesenets liste over beslag.

Publisert:

BESLAG: – En liter i hver boks. Hermetikkbokser kamuflerer gjerne sprit som tyskere har med seg inn i landet, sier avdelingsleder Bård Ynnesdal ved Tollregion Vest-Norge. Foto: TOLLVESENET/FRED IVAR UTSI KLEMETSEN

– På vei til fisketur i Norge er det en del tyskere som prøver å smugle med seg brennevin, sier avdelingsleder Bård Ynnesdal ved Tollregion Vest-Norge.

– Det er jo ikke først og fremst brennevin og tobakk vi ser etter når vi kontrollerer reisende til Vestlandet, men det er interessant å se at man stadig utforsker nye metoder for å lure Tollvesenet. Brennevin i hermetikkbokser er kreativt, men nå kjenner vi trenden, sier Ynnesdal.

0,01 gram dødelig

Oversikten over tollbeslag etter årets syv første måneder viser at man også har utfordringer knyttet til nye narkotiske stoffer som finner veien inn i landet.

– Fentanyl som vi fant i postsending til Ålesund var på 1,98 gram. Dette stoffet er klassifisert som reseptpliktig legemiddel. En gjennomsnittlig fentanyldose ligger i sjiktet mellom 25 og 50 mikrogram. Et beslag på 0,75 gram vil gi ca 22.500 brukerdoser. En dose på 0,01 gram blir betegnet som dødelig, sier tollsjefen.

BJØRNETENNER: En russer ble tatt 18. juli tatt med to bjørnetenner i sekken. De skulle brukes til ørepynt, men ble beslaglagt av tollerne i bergen. Foto: MILJØDIREKTORATET

Bjørnetenner

Av det mer kuriøse slaget kan tollregionen melde om et par bjørnetenner som ble beslaglagt fra en russer 18. juli.

– Russeren påsto at han hadde kjøpt bjørnetennene på en nettside og at han skulle bruke dem til ørepynt. Bjørn står på listen over truede dyrearter. Tennene ble beslaglagt fra mannens ryggsekk og er sendt til Miljødirektoratet for undersøkelse, sier Ynnesdal.

Våpenbeslag

Slangeskinn, skinn av mink, sexdukker, kniver, batonger, macheter og slåsshansker er også på Tollvesenets liste over beslag.

– Beslag av penger er også blitt ganske vanlig. I løpet av året er det gjort 34 valutabeslag på til sammen i overkant av to millioner kroner. Når mer enn 25.000 i kontanter skal tas ut eller inn i landet, må det foreligge godkjenning, sier tollsjefen.

Han kan også fortelle om en kvinne som prøvde å smugle inn 17.000 sigaretter som hun hadde kjøpt billig i Russland. Det er tillatt å ta med seg 200 sigaretter gjennom tollen.

Fiskebeslag øker

Økningen i beslag av fisk som blir forsøkt tatt ut av landet er, ifølge Ynnesdal, markant og en utfordring for hele landet. Tolletaten har hittil i år gjort 84 beslag på til sammen 8616 kilo mot 27 beslag på til sammen 3799 kilo i 2016.

– Fisketuristene, i hovedsak tyskere, kaster resten av fisken. De vil kun ha ryggfileten med seg hjem. I nord fortelles det at store mengder fisk uten ryggstykke flyter i havet. Det er med andre ord store mengder med fisk som fiskes opp og hvor over halvparten av hver fisk blir kastet tilbake i havet med de miljøproblemer det medfører, sier Ynnesdal.

Tyskere på fisketur

Tollregion Vest har så langt i 2017 gjort tre beslag av fisk forsøkt tatt ut av landet. I mai ble det gjort to beslag på henholdsvis 59 og 188 kilo. I juni ble det gjort ett beslag med 72 kilo fisk.

– Alle beslag er gjort på tyske reisende. De reiser ofte tre - seks personer sammen i en bil, sier Ynnesdal.

Det er ifølge Fiskeridirektoratet kun lov å ta med seg 15 kilo fisk etter fiskeferie i Norge.

Publisert: