Bergen vil låne for å fremskynde bybanen

Både bybanen og Ringveg vest kan være fullt ferdige fire-fem år tidligere enn planlagt dersom Bergen kommune får forskottere siste halvdel av prosjektene.