Barnearbeid i strid med loven

Rosesalget utført av barn i 10-11-årsalderen er ifølge Direktoratet for arbeidstilsynet ulovlig.