Svært dårlig på Børsen

Børs Café er en av de syv restaurantene i Bergen som har fått pålegg av Næringsmiddeltilsynet om å bedre hygienen. - Jeg stoler på at gjestene tror på min forklaring og ikke svikter Børsen, sier innehaver Emil Oscar Gjessing.