Barnetakst koster 20 millioner

En prislapp på opptil 20 millioner kroner skremte byråd Lisbeth Iversen til å stanse inntil videre prosjektet med barnetakst på dager med høy luftforurensing.