Hardangerbru frå fjell til fjell

Rundkøyringar inne i fjellet kan bli løysinga for tilkomsten til Hardangerbrua, som dermed kan spenna over fjorden frå fjellvegg til fjellvegg.