Ønsker seg fotobokser

Råkjøringen i Fritz C. Riebers vei er spesielt ille på kvelds- og nattetid. Fana-lensmann Norvald Visnes tror det må fotobokser til for å dempe farten.