Dette lovet de i programmet

Venstre: «Sentrum skal være levende, og Venstre har som mål at bykjernen skal være bilfri.